Kontakt

Customer Service
info@fpdancecamp.com

Sprawy organizacyjne
office@fpdancecamp.com

Miejsce wydarzenia

Kampus AWF w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
(wejście pod bramą od ul. Nowohuckiej)
mapa

Sprawy organizacyjne info@fpdancecamp.com

Adres do korespondencji

Fair Play Dance Camp
Al. 1000-lecia p.p. 10/137
15-111 Białystok

Organizatorem Fair Play Dance Camp i podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż internetową jest Karol Niecikowski Fair Play Art zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki a także w Rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych pod nr 04/12 . Dane adresowe i kontaktowe: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 lok. 137, 15-111 Białystok NIP: 7191447513 Regon: 200409875. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres: info@fpdancecamp.com.

© Fair Play Dance Camp 2020